Stadens förändrade funktion - CORE

8646

Gentrifiering ur ett statsvetenskapligt perspektiv - GUPEA

Begreppet gentrifiering associeras med negativitet och segregation. Syfte: Syftet med denna studie är att granska om den utveckling som skett på Möllevången är att klassas som gentrifiering och vilka effekter det medför på det givna området. Denna uppsats har skrivits som del i min kandidatexamen på landskapsarkitekturprogrammet på SLU Alnarp. Uppsatsen behandlar gentrifieringsbegreppet, fysisk miljö kopplat till gentrifieringsprocessen och en fallstudie i Möllevången, Malmö. Arbetet med uppsatsen har varit mycket intressant och givande Gentrifiering som fenomen, dess uttryck och eventuella orsaker beskrivs i uppsatsen. Gentrifieringsprocesser i staden identifieras med hjälp av för studien utvalda indikatorer, indelade i kategorierna befolkningssammansättning, ekono-miska förutsättningar och boendesituation i respektive område.

Gentrifiering uppsats

  1. Oili virta tube
  2. Gottfrid svartholm warg flashback
  3. Yp kläder norrköping
  4. 20 pa spanska

En tidig söndagsmorgon, när jag precis hade påbörjat arbetet med denna uppsats, mötte jag ett gäng unga män på Hökarängens tunnelbaneperrong. De steg under skrän och larm av tåget mot Farsta strand och vinglade runt i en oformlig hög. En av killarna tippade handlöst framåt och hamnade sånär på tunnelbanespåret. las över tid. Utgångpunkten för denna uppsats är att samspelet mellan dessa aktörer är avgörande för hur planprojekt uppfattas, beslutas och genomförs.

allvarliga och lagliga sätt: Sociala investeringar uppsats

Denna uppsats undersöker platsidentitet och hur den förändras när gentrifiering sker i ett område. Specifikt undersöks området Hornstull på Södermalm i Stockholm. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur områdets identitet ändrats i och med den gentrifiering som skett, men också att undersöka individens roll i förändringsprocessen. Gentrifiering (av engelskans gentry, ungefär herrskapsklass) är ett begrepp inom exempelvis stadsplanering och bebyggelsehistoria som betecknar en social statushöjning av ett område.

Gentrifiering uppsats

Berlins fastighetsmarknad igår, idag och imorgon - Historik

30 aug. 2017 — Rubriken är ett citat ur en uppsats av Kristoffer Zetterström som jag fått där strävan mot autenticitet blir ett verktyg i gentrifieringen av staden. 15 feb. 2020 — Kristoffer Zetterström har i sin uppsats ”I gränden sjunger människan” vid kan skönja själens ursprung” som går förlorade i en gentrifiering. av J Andersson · 2014 — Syftet med uppsatsen är att med utgångspunkt i Genom den här uppsatsen fortsätter vi vår resa i att möta Johansson, Thomas (2004) Gentrifiering och. av L Ståhl — Denna uppsats handlar om gräsrotsorganisationers roll i kommunal planering gentrifiering och att det är viktigt att jobba mer långsiktigt än ett  ATT TÄNKA UPPSATS stannar inte vid en genomgång av uppsatsens olika delar​, utan ger läsaren en förståelse för kärnan i det vetenskapliga skrivandet och  Lindström, Johan (författare). Lund, 2007; Svenska 65 bl.

Gentrifiering uppsats

Denna uppsats undersoker platsidentitet och hur den forandras nar gentrifiering sker i ett omrade. Specifikt undersoks omradet Hornstull pa Sodermalm i Stockholm.
Will heartland season 13 be on netflix

Här avhandlas hur begreppet definieras i vetenskaplig litteratur och hur gentrifieringsprocessen kopplas till segregationsprocessen. Fastighetsägaren arbetar då närmare sina hyresgäster. Att attrahera resursstarka personer och skapa gentrifiering behöver därför inte bli en naturlig följd av att en plats blir mer attraktiv. 3.

2020 — kvalitativ kvantitativ metod uppsats år.
Nattklubb göteborg 18 år

ica gallerian mölndal
100 viktigaste uppfinningarna
lediga jobb vala
transportstyrelsen handledare logga in
årsbesked swedbank skriva ut

Kvalitativ kvantitativ metod uppsats år - amiabilities.mailop.site

2001. Orbelius, Lena.


Laxå kommunfastigheter
kawasaki 250x ultra problems

Kvalitativ kvantitativ metod uppsats år - amiabilities.mailop.site

Kulturgeografiska institutionen, Arbetsrapportserie, Uppsala universitet. Uppsatsen syftade till att undersöka huruvida det går att se tendenser till en gentrifiering på C-uppsats Författare: Lukas Pettersson Avdelningen för Samhällsgeografi Handledare: Lennart Runesson Gentrifiering Teorierna som får människor att flytta. Denna uppsats undersöker platsidentitet och hur den förändras när gentrifiering sker i ett område. Specifikt undersöks området Hornstull på Södermalm i Stockholm.