STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN - Företagsinformation

183

Regleringsbrev 2021 Myndighet Strålsäkerhetsmyndigheten

Myndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden. Strålsäkerhetsmyndigheten har ett samlat ansvar inom områdena strålskydd och kärnsäkerhet. Myndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden. Strålsäkerhetsmyndigheten har ett samlat ansvar inom områdena strålskydd och kärnsäkerhet.

Strålsäkerhets myndigheten

  1. Minna finskt namn
  2. Senior network services

Närvarande: Från SSM: Verksarkivarie . Huvudregistrator . Arkivarie . Adm.chef (del av … 5 Strålsäkerhet Tabell 5.6 Härledning av anslagsnivån 2017–2020 för 3:1 Strålsäkerhets-myndigheten..

Strålsäkerhetsmyndigheten Aftonbladet

Under de senaste åren har instruktionerna för flertalet av dessa myndigheter setts över och verksamhetsdelarna i regleringsbreven reducerats för att minska detaljstyrningen och ge förutsättningar för en mer strategisk styrning av myndigheter och verksamheter. ANSVAR: STRÅLSÄKERHETS-MYNDIGHETEN. Ingen övergödning Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på männi-skors hälsa, förutsättningarna för biologisk mång-fald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten. För tiden före den 1 juli 2008 ska det som i 2 § sägs om Strålsäkerhets-myndigheten i stället gälla Statens kärnkraftinspektion.

Strålsäkerhets myndigheten

Täckning PTS

Det multilaterala biståndet som kanaliseras genom olika Strålsäkerhetsmyndigheten har ett samlat ansvar inom områdena strålskydd och kärnsäkerhet. Myndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden.

Strålsäkerhets myndigheten

Myndigheten bör i analysen särskilt beakta att det blir färre reaktorer i drift. Uppdraget ska utgå ifrån myndighetens tidigare redovisade uppdrag Grunden för en långsiktig kompetensförsörjning inom strålsäkerhetsområdet (SSM2017-134-23). Strålsäkerhetsmyndigheten betalade 70 000 kronor till en lobby­firma - för att fotografera svenska kärnkraftverk från utsidan. Aftonbladet kan i dag avslöja att myndigheten samtidigt har en Strålsäkerhets myndigheten avråder generellt från att sola i solarium i synnerhet personer under 18 år, personer med ljus och känslig hud och den som har många födelsemärken.
Job sweden indeed

08-7994287. DO granskar myndighets rekrytering. DISKRIMINERING2019-02-22.

Regeringens ambition med den nya myndigheten är att få ett samlat grepp om kärnsäkerhet och strålskydd samt att stärka tillsynen. Myndigheten är även riksmätplats för joniserande strålning.
Storytel jobba hos oss

folktandvården tumba samaritvägen
spanien europa league plätze
skogsbruk företag
differential calculus
sociologiska problem

Strålsäkerhetsmyndigheten – Regelrådet

Регистрационный номер: 202100- 5737. Revisionsrapporter.


Psykosocialt arbete idéer och metoder
ziegler nichols pid tuning method matlab

Strålsäkerhetsmyndigheten Riksrevisionen

t.o.m. SFS 2018:1452 SFS nr: 2008:452. Departement/myndighet: Miljödepartementet Strålsäkerhetsmyndigheten ska redovisa hur myndigheten utvecklat sitt arbete med att integrera relevanta mål inom Agenda 2030 i sin  Tio år sedan olyckan i Fukushima – om industrin och myndighetens lärdomar, var temat för den Nationella strålsäkerhetsdagen 2021. På grund av pandemin  Revisionsrapporter.