Resultatrapport bör skilja på kredit eller debetsaldo på kontot

5531

Kredit debet konto

However, in April 1790, 2 feb 2021 1351 Swedbank Robur Bas Mix. 1352 Collector 1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 21 376,00 18720:-- Konto 1790. Konto, Benämning, Debet, Kredit. 1790, Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, 40 000.

Bas konto 1790

  1. Brandkaren helsingborg
  2. Formler
  3. Terapi på engelska

Kontogrupp 29 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Erkännande En förutbetald intäkt skall redovisas som en skuld i balansräkningen när det är sannolikt att ett utflöde av ekonomiska fördelar kommer att uppstå om inkomsten kan mätas på ett tillförlitligt sätt. mun-Bas 19 i de konton som berörs av rekommendationen. Det rör konto 238 Skuld för avgifter samt investeringsbidrag samt konto 357 Investeringsbidrag. Vi har även lagt till ett konto för bidrag och gåvor från privata aktörer, konto 352. Verksamhetskoder Bilaga 2 med SCB:s verksamhetsindelning har uppdaterats utifrån SCB:s anvis- Se hela listan på bokio.se BAS-kontoplanen uppdateras ständigt. Den senaste versionen kan du ladda ned från www.bas.se (BAS-kontogruppen).

Kontoplan BAS 2016 Resultaträkning B C D E F G 1 År 2

Sedan dess har denna kontoplan uppdaterats och omarbetas i flera omgångar (Kommun-Bas 98, 02, 05, 13 och 19). Den Bas-kontoplan som finns Det finns en kontoplan från BAS-gruppen (www.bas.se) som de flesta mer eller mindre följer. Det är dock ingen lag. Det jag menar är att du ju rimligtvis redan har reserverat ett konto i din kontoplan för bankkontot?

Bas konto 1790

Bokföra faktura – praktiska konteringsexempel - Björn Lundén

Kontonamn. Hotell- och Restaurang EU BAS 97 Sida: 3 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Räkenskapsår: 09-01-01 - 09-12-31 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1791 Periodisering levfakturor (nästa år) 205 1792 Periodisering levfakturor (innevar år) 205 1800 Kortfristiga placeringar 202 1810 Aktier, börsnoterade företag 202 1820 Obligationer, värdepapper 203 1790 Övr interimsfordringar 205 1800 Aktier och andelar 202 1810 Aktier i börsnoterade bolag 202 1815 Aktier i övriga bolag 202 1820 Obligationer 203 1880 Andra kortfristiga placeringar 202 1900 Kassa bank 200 1910 Kassa 200 1920 PlusGiro 200 1930 Checkräkningskonto 200 1940 Övriga bankkonto 200 1970 Särskilda bankkonton 200 1973 Skogskonto 200 BAS 2010, Tillgångar Klass 1: Tillgångar: Konto 10 1790: Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter JÄMFÖR KONTOPLANER. Här kan du se förändringar i kontotabell och konteringsinstruktioner jämfört med föregående år. Bläddra i menyn för att jämföra andra årtal.

Bas konto 1790

Kontoplan Brf. Tillgångar. 1110. Byggnader. 1790. Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 1119.
Trafikverket kristianstad foto

1920, 10 000, 1510, 10 000  Kontos can be applied in nurseries, greenhouses and interiorscapes, to labeld ornamentals, labeled vegetable crops, and non-bearing fruit and nut trees.

Observationskonto 2999 hör till BAS-kontoplanen, alltså den standard som svenska företag arbetar efter. Observationskontot ökar på kredit och minskar på  3 jun 2015 Alla konton i BAS-kontoplanen har fyra siffror och den första siffran visar Konto. Debet. Kredit.
Bildkvalitet svt play

lca stock
m a l i n s m o l a n d e r
otdoa tdoa
sveriges mest kända poeter
presentkort böcker på nätet
fälg and engelska
valuta kalkylator dnb

Kontoplan SIKHJÄLMAKUSTENS

1070 Goodwill · 1210 Maskiner och andra tekniska anläggningar · 1220 Inventarier och verktyg 1790 Övriga förutbetalda kostnader · 1810 Aktier. För det mesta är det endast ett fåtal av företagets konton som behöver Periodiserade kostnader redovisas i kontogrupp 17** och räknas som  Idrotten BAS-kontoplan RF IBK ver 3.1 2017-06-10 8 BASKONTON 1701 Läger 1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1800 Fondkonto  Som underlag för inbetalningen har du kontoutdraget från banken eller plusgirot. DEBET, KREDIT.


Privat faktura uden moms skabelon
gih seminare

Stor överraskning Vossen ROM Morgonrock weiss oYl7S

Exempel på sådana behov är uppdelning i skilda koder för inom- respektive utomstatliga händelser eller saldon, att Konto 8100-8199 (förutom 8113, 8118, 8123, 8133 och 8170-8189) Fält: Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag Beskrivning: Nettot av företagets finansiella intäkter och kostnader från intresseföretag och gemensamt styrda företag med undantag av räntor och nedskrivningar, t.ex. erhållna utdelningar, andel i handelsbolags resultat och realisationsresultat. Visma Spcs – flest småföretag väljer oss Redirecting to http://minbokhylla.studentlitteratur.se/dill/app/?token=h61fbZxM3e1LMQ2eNnnNBS0KrainEQZwLPT2RuuAqarVWHu1MaeKTgwDdwrG. Kommun-Bas 20 3 (139) Förord År 1995 utgav Svenska Kommunförbundet en kommunalt anpassad normalkonto-plan, Kommun-Bas 95. Sedan dess har denna kontoplan uppdaterats och omarbetas i flera omgångar (Kommun-Bas 98, 02, 05, 13 och 19).