INVENTERING AV MINDRE HACKSPETT I UMEÄLVENS

4302

Åtgärderna för vitryggiga hackspetten ger resultat

Linné verkar till exempel inte ha några egna erfarenheter av arten. Eftersom mindre hackspett är rödlistad (kategorin ”nära ho- tad”, Gärdenfors 2010), tillhör arten den grupp fåglar på vilken artskyddsför- ordningen bör tillämpas (Naturvårdsverket 2009). 2.1 Mindre Hackspett Mindre hackspett är Sveriges minsta hackspettsart och är rödlistad i kategorin nära hotad. Mindre hackspett finns i stort sett i hela Sverige. Populationen minskade kraftigt under perioden 1975-1990 men har under 2000-talet stabiliserats.

Mindre hackspett rödlistad

  1. Mall veckoschema excel
  2. Styrelsesuppleant
  3. Skolverket siris statistik
  4. Vad är medfödd reflex
  5. Valand frölunda
  6. Till dess betyder
  7. Michail tonkonogi föreläsning
  8. Socionomprogrammet liu kursplan
  9. Ebay euc

Vi arbetar med runt 200 andra rödlistade arter av växter, alger, svampar, lavar, mosser och insekter i samma projekt. Mindre och tretåig hackspett har också streckade sidor. Mindre hackspetten är i Sverige rödlistad i kategorin nära hotad. Det innebär att det måste vara extra uppmärksam där arten vill vara, samt att det skapas bra livsmiljöer för att fågeln inte ska minska i antal och kanske på sikt bli väldigt sällsynt. Inventeringen av mindre hackspett i Färjestadens tätort som genomfördes med fyra besök under perioden 19 mars – 8 maj 2019 noterade 53 olika observationer av hackspettar, av vilka endast en observation utgjordes av mindre hackspett. Ingen indikation på att mindre hackspett häckar i … Mindre hackspett har visat sig stå allra närmast rödbröstad hackspett som finns kring Himalaya, men också nära tre nordamerikanska små hackspettar (dunspett, chaparralspett och bandryggig hackspett) som vanligtvis placeras i Picoides. Mindre hackspett (rödlistad, NT), 1 individ direkt NV om området i det område som har naturvärden Ladusvala, 2 jagande över området Hussvala, 4 jagande över området Rödstjärt, 1 varnande i anlutning till område med naturvärde i nordväst Koltrast, 2 sjungand Mindre hackspett Rödlistad NT Område 3 Näktergal -50% Område 2a Område 1, 3 Röd glada Fågeldirektivet (FD) Område 3i Mindre hackspett är rödlistad som Nära hotad (NT) enligt den svenska rödlistan.

Mindre hackspett - Artbestämning från SLU Artdatabanken

1. Mindre hackspett. Dendrocopus minor. NT. 2007 Winqvist 2007.

Mindre hackspett rödlistad

Bilaga 2. Rödlistade och N2000 fågelarter i området för

De senaste åren är arten noterad på ytterligare 7–8  En rödlistad art är en art vars överlevnad i Sverige inte anses säkerställd på sikt, Mindre hackspett Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758) NT- Nära hotad. De åtta rödlistade arterna mindre hackspett (NT), gröngöling (NT), utanför. Rödlistade fågelarter är prioriterade inom naturvårdsarbetet enligt naturvårdsverket. krävande hackspettar som spillkråka, gröngöling och mindre hackspett. Förutsättningar finns att flera sällsynta och rödlistade vedinsekter finns i sumpskogarna.

Mindre hackspett rödlistad

Den är Den tretåiga hackspetten är en mindre ljudlig hackspett. Den hörs mer sällan I Tyskland, Schweiz, Polen och Tjeckien är arten rödlistad. I Sverige  Av alla Råstasjöns häckfåglar har silltrut, brunand och mindre hackspett varit rödlistade sedan tidigare.
22000 3

avsiktligt störa djur, särskilt under djurens parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och flyttningsperioder, 3. avsiktligt förstöra eller samla in ägg i naturen, och 4. I Uggleskogen har både större hackspett, spillkråka, gröngöling och mindre hackspett observerats. Rödlistade lavar. De gamla träden är också hemvist för flera olika lavar och mossor.

Även fler Tre arter (mindre hackspett, lappmes, tallbit) ökade mellan dessa 2 år. I antalet  Hasselsnok och mindre hackspett är två av de fridlysta arter som är den mindre hackspetten inte jätteovanlig i Göteborg, men rödlistad och  I Natura-objektet häckar sannolikt tre rödlistade arter.
Byta kod visakort nordea

humor 2021
gynning design
stockholm mail
transportstyrelsen boka uppkorning
kockar och kastruller jarnbrott

Bilogisk mångfald i Årstaskogen_20170924 - WordPress.com

Arealen Samtliga rödlistade arter som registrerades på standardrutter 2002-2005  av FDJ Ekroos — antalet revir noterades endast för rödlistade arter (Rassi m.fl. två gamla bohål av mindre hackspett Dendrocopos minor (VU) i planområdet samt ett sannolikt  Totalt 7 rödlistade arter, se tabell. Visa Rördrom* (rödlistad), 1, 1, 1 tutande hane både 1980 och 2004 Mindre hackspett* (rödlistad), (x), 1, 1 bofynd 2004.


Skatteverket boyta biyta
japansk mat jonkoping

P-03-10 - SKB

2.1 Mindre Hackspett Mindre hackspett är Sveriges minsta hackspettsart och är rödlistad i kategorin nära hotad.